Desulfuraization Merkaz

کاتالیست ایوکاز روسی (IVKAZ) ، در مجموعه  شرکت کاسپین شیمی  منطقه آزاد انزلی ، بومی سازی شده و با نام تجاری مرکاز (MERKAZ) در واحد مراکس ( MEROX ) صنایع پالایشگاهی پس از کاستیک واش ( Caustic wash ) به نسبت 200ppm تا 400ppm برای هر تن مصرف میگردد.