کاتالیست ها
تولید کننده ادتیو ها و مولکولسیو مصرفی در صنایع پایین دستی - نفت ٫ گاز و پتروشیمی
انواع ادتیو مرکاپتان زدا (بو زدا)٫ بنزن زدا ، افزایش دانسیته٫ افزایش اکتان٫ افزایش افزایش ستان و فلش پوینت و ادتیو های رفع عیب از محصولات هیدرو کربنی تواید شده. فورمولسازی قبل از استاندارد سازی محصولات و ٫ خرید خوراک و معرفی خریدار در چهار چوب قرارداد مشاوره
تولید انواع کاتالیست و مولکولسیو مصرفی
در صنایع بالادستی ؛ پالایشگاه ، پتروشیمی ها

مشاوره فنی و ثبت سفارش

اکتان پالایشگاهی

تبدیل نفتا به بنزین به نسبت 2.5 تا 3 درصد - دارای امتیاز پایداری اکتان در درازمدت ​

ادتیو A2020

کاربرد اول : در صنعت تصفیه روغن جایگزین اسید سولفوریک وخاک رنگ  بر ( به روش پالایش) در صنایع پایین دستی - کاربرد دوم : ادیتور رفع بوی مرکاپتان (بوی   سولفور) در مشتقات نفتی  در صنایع پایین دستی به روش پالایش و برش گیری

ادتیو A1010

ادیتور رفع بوی مرکاپتان (بوی سولفور) در مشتقات نفتی در صنایع پایین دستی به روش ترکیب

زئولیت 4A سفارشی​

درقالب کاتالیست های غیر فلزی با آنالیز سفارشی در واحد سولفور زدایی و رنگ بری پالایشگاه ها  پتروشیمی ها و پالایش گاز  در صنایع بالادستی 

امولیسفایر حفاری حلال در آب ، حلال در روغن​

کاهنده خورندگی مته حفاری چاه نفت​

زئولیت مصرف در مواد شوینده

مورد مصرف در انواع مواد شوینده

سایر محصولات و اختراعات این شرکت
تونر رنگی انواع پرینترهای لیزری
مرکب طبیعی چای
سمباده بر پایه پلیمر
گرانول پیگمنت
انواع جوهر های اوت دور ، این دور

جوهر فوتوگلس

تولید تونر انواع پرینتر
تولید انواع تونر پرینتر های سیاه سفید با تکنولوژی جدید . امتیاز این تونر تحمل حرارتی بالا برای دستگاه های چاپ صنعتی و همچنین مصرف پایینتر به نسبت سایر تونرهای موجود مورد مصرف در ایران
تولید اکتان بوستر و انژکتور شوی ، پایلوت شده در پژوهشکده شرکت نفت ایران و تولید و توزیع شده در بازار مصرف داخلی در مقیاس محدود
اکتان بوستر و انژکتور شوی

Email :info@caspianchemistry.com