Bitumen Duct

فراوری قیر دمیده و غیر استاندارد. بالا بردن کیفیت چسبندگی در تولید ایزوگام. صرفه جویی اقتصادی در مصرف قیر و بالا بردن کیفیت اسفالت در چسبنده گی شن و ماسه در کارخانه جات اسفالت