اکتان افزای پالایشگاهی MMA
N-methylaniline

این محصول در ضربه گیری بنزین در مقیاس پالایشگاهی کاربرد دارد . در کنار سازگاری با محیط زیست میتواند اکتان بنزین را افزایش دهد.

اکتان افزای پالایشگاهی MMA

این محصول به صورت مایع در مقیاس کم با بنزین ترکیب میگردد

پودر اکتان افزا

این محصول به صورت پودربا محصول اصلی ترکیب میگردد

تماس با ما
جهت هرگونه سوال یا مشاوره ، با ما تماس بگیرید

info@Caspianchemistry.com