کاربرد اول : در صنعت تصفیه روغن جایگزین اسید سولفوریک وخاک رنگ  بر ( به روش پالایش) در صنایع پایین دستی 

کاربرد دوم : ادیتور رفع بوی مرکاپتان (بوی   سولفور) در مشتقات نفتی  در صنایع پایین دستی به روش پالایش و برش گیری

امتیاز استفاده از جایگزین ادتیو A2020 در تصفیه روغن مصرف شده :

1-حذف بوی بد محصول

2- عدم خورندگی محصول بخاطر حذف اسید از پروسه تولید

3-رنگ بهتر و شفاف پس از فیلتر پرس

4- نکته زیست محیطی : بخاطر عدم استفاده از اسید و مقدار کم ادتیو A2020 ضایعات حاصل به عنوان محصول کربن ، پس از شستشوی در آب جوش و تفکیک و در برخی از موارد مصرف به همان ترکیب قابل استفاده بوده و پروژه هیچ دور ریزی ندارد.

در مرحله تولید و آزمایش ، حتما محصول اولیه و محصول ثانویه تست و مقایسه شود.به عنوان مثال در نفتا یا بنزین ابتدا سولفور ، ران و مان محصول اولیه را بگیرید و سپس پس از انجام تریکبات ، سولفور مرکاپتان و ران و مان محصول را بگیرید و با محصول اولیه مقایسه کنید.

در هر لحظه کارشناسان  برای رسیدن به بهترین نتیجه در کنار شما خواهند بود

نمونه محصول