این ادتیو جایگزین خاک رنگبر و اسید سولفوریک می باشد و کاربرد مورد مصرف آن مرکاپتان زدایی برای میعانات گازی ، نفت سبک و سنگین بنزین سازی و رفع بوی نامطبوع نفت کاربرد دارد

از امتیازات این محصول این است که دما در بخش های مختلف فرایند تغییری نمیکند.

باتوجه به نوع روغن استفاده شده در هر منطقه و برندهای مصرف شده مصرف میشود. این فرایند برای هیدروکربن سنگین نیز کاربرد دارد

نمونه محصول

 

نوع عملکرد: 

برای بوگیری و مرکاپتان زدایی هیدوکربن سبک ابتدا صد گرم  با ادتیو مورد نظر با نفتا یا بنزین یا میعانات و یا هیدورکربن مورد نظر ترکیب و مخلوط میگردد

این محصول حدود 60 درصد ترکیب میشود و مابقی به مرور زمان با توجه به اسیدی بودن محلول مصرف و حل میگردد.این فرایند داخل دکتانتور هم قابل انجام است و پس از انجام ، محلول را به داخل دکانتور هدایت کنید تا مقداری از مواد رسوب شده را جدا کند. این محصول در بنزین سازی با mtbe به خوبی ترکیب میشود.

انواع دیگر A1010

نمونه محصول

A1010 -LIGHT
Code 111

کاربرد : مرکاپتان زدایی میعانات گازی ، نفتا ، نفت ، گازوئیل ، بنزینو سایر مشتقات نفتی

همچنین این محصول دربنزین سازی و افزایش اکتان کاربرد دارد

نمونه محصول

A1010 - HEAVY
Code 222

این محصول تمام خواص کد 111 را دارا می باشد و همچنین  دانسیته نفتا را نیز به  دانسته بنزین تبدیل میکند